toegankelijkheid verklaring

Toegankelijkheidsverklaring 

Wijkteam VraagRaak is er voor alle inwoners van Maassluis die het (even) niet redden op eigen kracht. Onze website is voor hen een belangrijke bron van informatie. We willen dan ook dat onze website gebruiksvriendelijk is en goed toegankelijk voor álle gebruikers. Ook voor mensen met een beperking. Daarom volgen we de toegankelijkheideisen van de rijksoverheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1-9-2020 en geldt voor de website www.vraagraakmaassluis.nl/

Testen van de site

 • We hebben een toegankelijkheidstest laten doen. Eerst automatisch en daarna handmatig. Hierbij moet worden opgemerkt dat er nog hard werd deze (vernieuwde versie van) de website toen de test werd uitgevoerd. Ook daarna zijn nog diverse maatregelen genomen om beter te voldoen aan de overheidsrichtlijnen.
 • In 2021 gaan we externe ervaringsdeskundigen vragen om de website periodiek te toetsen op toegankelijkheid en leesbaarheid (teksten en andere onderdelen). De testresultaten publiceren we op deze pagina. De gevonden problemen lossen we op.

Genomen maatregelen

 • Om de website beter toegankelijk te maken, hebben we inmiddels de volgende maatregelen genomen: 
 • De pdf-bestanden op onze site zijn aangepast om ook leesbaar te zijn voor mensen met een visuele handicap.
 • We gebruiken speciale software om informatie (tekst en beeld) beter toegankelijk te maken. We houden rekening met software die teksten voorleest.
 • De structuur van de website is aangepast om informatie (tekst en beeld) beter toegankelijk te maken. We houden rekening met software die teksten voorleest.
 • De kleuren van de website zijn aangepast om de leesbaarheid te bevorderen voor mensen die kleurenblind zijn.
 • Het standaardlettertype is groter gemaakt. En de tekst kan met de browser worden vergroot zonder dat er informatie verloren gaat.
 • We hebben skiplinks aangebracht om snel te kunnen navigeren.
 • Het is mogelijk gemaakt om op de website zonder muis, met het toetsenbord, te navigeren.
 • We werken met korte teksten en opsommingen waar mogelijk.

Problemen met de toegankelijkheid?

Heeft u problemen met de toegankelijkheid op onze website? Of heeft u tips? Laat het ons dan weten via dit emailadres.