Na het gesprek

Na het gesprek maakt u samen met de medewerker van VraagRaak uw persoonlijke ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken over hoe en met wie u uw problemen gaat aanpakken. Ook staat beschreven wat u zelf doet, wat mensen in uw omgeving kunnen betekenen, wat u kunt verwachten van VraagRaak en eventueel welke professionele zorg of hulpmiddelen u nodig heeft. 

Als u akkoord gaat met de inhoud van het plan, dan gaat u dit stap voor stap uitvoeren, samen met uw aanspreekpunt.  Gaat het om hulp voor meerdere gezinsleden? Dan maakt u met elkaar een plan voor het hele gezin. Ook dan krijgt u één contactpersoon. Het ondersteuningsplan wordt elke drie maanden opnieuw geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.