Samenwerking met andere organisaties

De medewerkers van VraagRaak werkt nauw samen met andere organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Stroomopwaarts
  • Het Centrum voor Jeugd en gezin
  • ROGplus
  • Huisartsen
  • Scholen
  • Maasdelta en andere woningcorporaties
  • De wijkagenten
  • Vrijwilligersorganisaties.

Mevis

Mevis is het onderdeel van het wijkteam dat verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De medewerkers van Mevis kunnen u en uw gezin ondersteunen.

ROGplus

Medewerker van ROGplus maken deel uit van wijkteam VraagRaak. Voor Huishoudelijke hulp, Wonen en woningaanpassingen, Vervoer (en Rolvoorzieningen en Begeleiding) kunt u ook rechtstreeks bij ROGplus terecht.

Is er ondersteuning nodig van andere hulpverleners? Dan kan uw contactpersoon binnen het wijkteam zorgen voor een verwijzing.