Werkwijze

Wijkteam VraagRaak is er voor iedere inwoner van Maassluis , jong èn oud. U heeft geen verwijzing nodig.

Advies en ondersteuning van VraagRaak is gratis. Als u specialistische hulp nodig heeft, betaalt u in veel gevallen wel een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor jeugdhulp.

 

Hoe gaan we te werk?

We bespreken samen uw vraag of probleem en kijken wat er nodig is:

  • Soms bent  u na 1 of 2 gesprekken al voldoende geholpen.
  • Of verwijzen we u door naar een andere organisatie. Bijvoorbeeld SeniorenWelzijn, Stroomopwaarts of de Formulierenbrigade.
  • Is er sprake van een ingewikkeld probleem of spelen er meer problemen?
  • Dan bekijken we welke medewerker van het wijkteam u het beste kan helpen. Hij of zij wordt uw vaste contactpersoon.
  • Uw contactpersoon maakt een afspraak met u voor 1 of meer gesprekken.
  • Daarbij komt aan de orde: wat is uw vraag, wat kunt u zelf doen (of mensen in uw omgeving) en welke oplossingen zijn er?
  • Daarna stelt u samen een plan op. Hierin staan de gemaakte afspraken duidelijk op een rij.
  • Dit plan wordt elke drie maanden opnieuw met u besproken. En aangepast als dat nodig is.