Werkwijze

Wijkteam VraagRaak is er voor iedere inwoner van Maassluis , jong èn oud. U heeft geen verwijzing nodig.

Advies en ondersteuning van VraagRaak is gratis. Als u specialistische hulp nodig heeft, betaalt u in veel gevallen wel een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor jeugdhulp. Jeugdhulp wordt uitgevoerd door Mevis, een onderdeel van het wijkteam.

Hoe gaan we te werk?

We bespreken samen uw vraag of probleem en kijken wat er nodig is:

  • Soms bent  u na 1 of 2 gesprekken al voldoende geholpen.
  • Of verwijzen we u door naar een andere organisatie. Bijvoorbeeld SeniorenWelzijn, Stroomopwaarts of de Formulierenbrigade.
  • Is er sprake van een ingewikkeld probleem of spelen er meer problemen?
  • Dan bekijken we welke medewerker van het wijkteam u het beste kan helpen. Hij of zij wordt uw vaste contactpersoon.
  • Uw contactpersoon maakt een afspraak met u voor 1 of meer gesprekken.
  • Daarbij komt aan de orde: wat is uw vraag, wat kunt u zelf doen (of mensen in uw omgeving) en welke oplossingen zijn er?
  • Daarna stelt u samen een plan op. Hierin staan de gemaakte afspraken duidelijk op een rij.
  • Dit plan wordt elke drie maanden opnieuw met u besproken. En aangepast als dat nodig is.