Leven met een beperking

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Ook als u een lichamelijke of geestelijke beperking heeft. VraagRaak werkt op dit terrein nauw samen met andere organisaties om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Heeft u een lichamelijke beperking? Wijkteam VraagRaak werkt nauw samen met ROGplus; medewerkers van ROGplus maken deel uit van het wijkteam. En dat is handig. Als een huisbezoek nodig is, bijvoorbeeld om te bekijken of er aanpassingen aan een woning nodig zijn, komen medewerkers van VraagRaak en ROGplus meteen samen.  

Om mensen die leven met een verstandelijke beperking te kunnen helpen, werkt VraagRaak nauw samen met MEE. MEE is een organisatie die is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een beperking. MEE en VraagRaak bieden bijvoorbeeld verschillende cursussen aan.

Veel gestelde vragen

 • Kan ik bij VraagRaak terecht voor een rolstoel of een scootmobiel?

  Kunt u door ziekte of een beperking niet of moeilijk lopen? En helpt een rollator niet of onvoldoende? Dan komt u misschien in aanmerking voor een rolvoorziening. Voor een scootmobiel of andere rolvoorzieningen kunt u terecht bij ROGplus

 • Hoe kan ik langer zelfstandig blijven wonen?

  De meeste mensen willen zelfstandig blijven wonen. Met een paar kleine aanpassingen kunt u vaak al veel ongemak voorkomen. Bijvoorbeeld met een hulpmiddel, aanpassing of voorziening in of rondom uw woning.

 • Welke woningaanpassingen zijn mogelijk?

  Wilt u lang zelfstandig blijven wonen? Maar zijn daarvoor aanpassingen nodig in of rondom uw huis? Misschien komt u dan in aanmerking voor een aanpassing of een woonvoorziening. Er zijn verschillende woningaanpassingen mogelijk. Voor aanpassingen aan uw woning kunt u zowel bij VraagRaak als bij ROGplus terecht.

  Let op: algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals handgrepen, toiletverhogers of een douchestoel moet u zelf regelen.

 • Wat is dagbesteding en voor wie is dat?

  Dagbesteding is bedoeld voor mensen die door bijvoorbeeld hun handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan. Dagbesteding is ook voor ouderen met een beperking (w.o. dementie) om actief te blijven, onder de mensen te zijn en/of om de mantelzorger te ontlasten. 

 • Welke mogelijkheden voor dagbesteding zijn er?

  Dagbesteding kan bestaan uit ‘beschut’ (onder begeleiding) werken, maar ook muziek maken, samen zingen, samen koken en eten maken, geheugentraining en eten en creatieve activiteiten.  

 • Hoe kunt u dagbesteding aanvragen?

  Hiervoor kunt u terecht bij medewerkers van VraagRaak.

 • Wat is beschermd wonen?

  Bij beschermd wonen gaat het om een veilige (beschermde) woonomgeving. De bewoners worden begeleid in hun zelfredzaamheid, zodat zij kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Sommigen kunnen op termijn weer zelfstandig wonen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ROGplus.

 • Voor wie is beschermd wonen bedoeld?

  Beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo) is voor volwassen mensen met psychische of psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener. Beschermd wonen voor jeugdigen tot 18 jaar (“jeugdhulp met verblijf”) is ook mogelijk. Dit valt onder de Jeugdwet.  

 • Hoe kunt u beschermd wonen aanvragen?

  Hier kunt u terecht bij medewerkers van VraagRaak of bij de medewerkers van ROGplus.