Crisis

Wat te doen bij een crisis?

U kunt in het geval van medische nood contact opnemen met uw huisarts, centrale huisartsenpost (buiten kantooruren) via 010 249 3939 of bij acute nood: 112.

Wilt u liever anonieme, telefonische hulp op afstand, dan kunt u contact opnemen met de luisterlijn: 0900 0767 of online.

Meer belangrijke telefoonnummers:

  • Politie, geen spoed: 0900-8844
  • Crisis interventie team jeugdhulp: 010-233 00 00 VeiligThuis (Huiselijk Geweld en Kindermishandeling): 0800-2000
  • Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam: 010-443 11 00
  • Kindertelefoon: 0800-0432 (dagelijks van 14.00-20.00 uur)
  • Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd: 0800-0126 (voor vragen over veranderingen in de (jeugd)zorg)

Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Bijvoorbeeld over een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Lijkt er sprake te zijn van verward gedrag? Hiervoor heeft de gemeente Maassluis het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen van wie u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.