Privacy

VraagRaak vindt uw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Dit is ook wettelijk verplicht. We bewaren alleen persoonsgegevens die nodig zijn om u te ondersteunen bij uw hulpvraag. De medewerkers van VraagRaak hebben een geheimhoudingsplicht. Als dat nodig is, werkt VraagRaak samen met organisaties zoals de school of de huisarts. We vragen altijd uw toestemming als het nodig is om gegevens met anderen uit te wisselen.

Meer informatie over dit onderwerp leest u in deze folder.