Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)

Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Bijvoorbeeld over een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Lijkt er sprake te zijn van verward gedrag? Hiervoor heeft de gemeente Maassluis het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen van wie u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben. 

Is de situatie levensbedreigend? Dan belt u 112.

Onderzoek naar meldingen

Na uw melding onderzoeken medewerkers van Vraagraak of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een deskundige medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten.

Aanvraag verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vragen we de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Mogelijkheden melden

U kunt u melding op verschillende manieren doen. Via dit formulier kunt u de gegevens over de melding kunt invullen. Op deze manier krijgt de gemeente snel en volledig een beeld van de melding en de situatie van de betrokkene.

Een tweede manier is telefonisch melden. Dat kunt u doen via het telefoonnummer 010 – 5931830. Dit nummer is van maandag t/m donderdag tussen 8 en 16 uur bereikbaar. Buiten kantoortijden wordt u verwezen naar het meldformulier op deze website.

De derde mogelijkheid is het melden in persoon. U kunt dan zelf uw melding beschrijven tegenover één van onze medewerkers. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Reikwijdte meldpunt

Let op: is er sprake van een acute situatie? Daar is dit meldpunt expliciet niet voor bedoeld. Bij acute situaties dient u alarmnummer 112 te bellen. Het Meldpunt verplichte zorg is alleen voor situaties waarvan u denkt dat verplichte zorg nodig is voor een persoon. Voor vrijwillige zorg kunt u contact opnemen met Vraagraak. Heeft uw situatie meer betrekking op overlast of een burenruzie? Dan kunt u contact opnemen met het meldpunt Woonoverlast.